Kız Kulesi | Molton Hotels

Kız Kulesi

Türkçe ismi ile Kız Kulesi, antik Yunan ve ortaçağ Bizans dönemlerinde Leander Kulesi olarak da bilinmektedir ve İstanbul’un Üsküdar kıyalarında olan İstanbul Boğazında küçük bir ada üzerinde bulunmaktadır.

Kız Kulesi İstanbul Boğazında bulunan Pers gemilerinin hareketlerini kontrol etmek için MÖ 408 tarihinde eski Atina generali Alcibiades tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra kule Bizans’ın antik kentleri ve Chalcedon arasında kalmıştır. Kule Bisans İmparatoru Alexius Comneus tarafından MS 1110 yılında büyütülüp ve restore edilerek kaleye dönüştürülmüş, Osmanlı Türkleri tarafından da 1509 ve 1763 yılları arasında birçok kez restore edilmiştir. En son restorasyon 1998 yılında yapılmıştır. Çelik destekleri 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bir önlem olarak eski kulenin etrafında eklenmiştir.

Yüzyıllar boyunca bir deniz feneri olarak kullanılan kulenin içi eski Roma, Bizans ve Osmanlı başkentinin mükemmel bir görünümüyle, popüler bir kafe ve restoran dönüşmüştür. Özel tekneler günde birkaç kez kuleye gezi turları düzenlemektedir.